Класи П 1 2 3 5 7 8-а 8-б 9
Понеділок Образ. м-во Фіз. культ. СПО Я у світі Укр. мова Труд. навч. Укр. мова Математика СПО
Укр. мова Природозн. Математика Укр. мова Укр. мова Труд. навч. Географія Укр. мова СПО
Укр. мова Математика Фіз. культ. Укр. мова Укр. літ. Труд. навч. Природозн. Укр. літ. Георгафія
Осн. здор. Укр. мова Муз. м-во Фіз. культ. Труд. навч. Географія Труд. навч. Історія Укр. мова
Укр. мова Укр. мова Муз. м-во Труд. навч. Фіз. культ. Труд. навч. Фізика Укр. літ.
Кл. год. Муз. м-во Історія Образ. м-во Труд. навч.
Кл. год. Образ. м-во Муз. м-во Труд. навч.
Вівторок
Математика СПО Математика Образ. м-во Осн. здор. Труд. навч. Математика Математика Фіз. культ.
Укр. мова Фіз. культ. Укр. мова Математика Математика Труд. навч. Муз. м-во Природозн. Географ.
Муз. м-во Укр. мова Укр. мова Математика Інформатика Математика Географія Труд. навч. Природозн.
Фіз. культ. Муз. м-во Фіз. культ. Природозн. СПО СПО Інформатика Труд. навч. Математика
Труд. навч. Математика Ритміка Фіз. культ. СПО СПО Фізика Труд. навч. Математика
Фіз. культ. Укр. мова Труд. навч. Географія Історія
  Труд. навч. Кл. год. Фіз. культ.
 
Середа Математика Образ. м-во. Образ. м-во СПО Муз. м-во Природозн. Укр. мова Труд. навч. Математика
Укр. мова Ритміка Укр. мова Укр. мова Математика Образ.м-во Укр. літ. Труд. навч. Укр. мова
Ритміка Осн. здор. Укр. мова Укр. мова Труд. навч. Історія Труд. навч. Укр. мова Укр. мова
Класна год. Укр. мова Осн. здор. Ритміка Труд. навч. Математика Труд. навч. Укр. літ. Укр. літ.
Укр. мова Образ. м-во Інформатика Математика СПО Труд. навч.
Укр. мова Фіз. культ. СПО Труд. навч.
Укр. літ. Осн. здор. Фіз. культ. Труд. навч.
 
Четверг
Математика Труд. навч. Математика Труд. навч. Природозн. Укр. мова Труд. навч. Математика Математика
Укр. мова Упр. мова СПО Математика Я у світі Фізика Труд. навч. Укр. мова Історія
Укр. мова Математика Укр. мова Укр. мова Укр. мова Осн. здор. Історія Укр. літ. Труд. навч.
СПО СПО Укр. мова Укр. мова Укр. літ. Математика Укр. мова Історія Труд. навч.
Фіз. культ. Труд. навч. Осн. здор. Математика Труд. навч. Укр. літ. Фізика Укр. мова
Труд. навч. Математика Природозн. Фізика
Труд. навч. Кл. год.   Осн. здор.
 
 

П’ятниця

 

Математика Труд. навч. Природозн. Математика Труд. навч. Укр. літ. Природозн. Математика Труд. навч.
Природозн. Математика Математика Укр. мова Труд. навч. Математика Фізика Осн. здор. Труд. навч.
Укр. мова Укр. мова Труд. навч. СПО Труд. навч. Історія Математика Г еографія Труд. навч.
Труд. навч. Кл. год. Кл. год. Труд. навч. Фіз. культ. Фізика СПО Труд. навч. Математика
Кл. год. Математика Фіз. культ. СПО Труд. навч. Фізика
  Фіз. культ. Труд. навч.  Природозн.