Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу з охорони праці учасників навчально-виховного процесу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

З цією метою службою охорони праці в 2016/2017 навчальному році було сплановано та проведено ряд заходів:

– питання з охорони праці постійно заслуховувались на нарадах при директорові згідно з планом;

– всі працівники, відповідальні за відповідні ланки роботи, пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці;

– проведено паспортизацію навчальних майстерень. У ході паспортизації встановлювалась забезпеченість кабінетів усіма видами навчального обладнання, його розміщення та зберігання, створення умов для використання технічних засобів навчання, дотримання правил техніки безпеки, оформлення кабінетів.

Під постійним контролем знаходяться питання реалізації комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю сторін колективного договору. Адміністрація закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівлі, інженерних комунікацій, веде постійний моніторинг за їх технічним станом.

Навчальні і спальні корпуси повністю обладнані протипожежною сигналізацією. Загальний стан матеріально-технічної нормативності охорони праці задовільний. Використання навчальних кабінетів раціональне. Освітлення відповідає стандартам, технічні засоби частково відповідають діючим стандартам. Забезпечено чіткий режим для учнів. Обладнання харчоблоку та пральні укомплектоване, повністю відповідає нормі.

У наявності та працездатне протипожежне обладнання (постійно здійснюється придбання, заміна, ремонт).

Технічний стан діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх мереж водопостачання, систем вентиляції, внутрішніх мереж каналізації, теплопостачання у нормі. Постійно контролюється технічний стан, здійснюються ремонтні роботи.

У наявності медичні аптечки у приміщеннях з підвищеною можливістю травматизму.

Відповідальним за охорону праці Шишкін В.С. на достатньому рівні ведуться виконавчі документи. Відповідають нормам, але потребують постійного контролю та вдосконалення умови матеріально-технічної нормативності у кабінетах. Підготовка та діяльність закладу в осінньо-зимовий період здійснюється за відповідним планом заходів, виконано заплановані ремонтні роботи.

Благоустрій та прибирання прилеглої території, розвиток та удосконалення матеріально-технічної бази будівлі школи здійснюється за діючим Планом.

Адміністрацією школи-інтернату протягом навчальних років видано ряд наказів, спрямованих на покращення роботи з попередження дитячого травматизму.

Весь педагогічний колектив школи-інтернату проводить державну політику щодо збереження життя і здоров’я учнів та працюючих, формування навичок безпечної поведінки.

Питання щодо стану безпеки життєдіяльності та охорони праці учасників навчально-виховного процесу неодноразово розглядались на нарадах при директорові.

З метою запобігання нещасних випадків та усунення загрози життю учасників навчально-виховного процесу, здійснюється систематичний контроль з питань щодо посилення роботи з електробезпеки.

На початку навчального року поновлено інструкції з охорони праці, техніки безпеки, заведено відповідні журнали. Забезпеченість вогнегасниками здійснено відповідно до норм.

Зважаючи на вищезазначене слідує, що питання охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки керівником закладу тримаються на постійному контролі.