Організація методичної роботи

Методична робота в школі-інтернаті спрямована на реалізацію проблеми, над якою працює заклад«Соціалізація дітей з порушенням інтелектуального  розвитку в спеціальному корекційному закладі».

У закладі працює методична рада, п’ять  методичних об’єднань, проводяться  індивідуальні та методичні консультації, виставки, що забезпечує підвищення професійної педагогічної компетенції та творчого розвитку педагогів. На базі навчального закладу постійно проводяться семінари різних рівнів. Вже 9 років поспіль на добровільних засадах школа-інтернат є консультативним пунктом для вчителів ЗОШ, які працюють з дітьми, що мають особливі освітні потреби. В рамках розповсюдження педагогічного досвіду проводяться семінари для педпрацівників ЗОШ як районного так і обласного значення. Семінари відбулися в Білозерському районі (Білозерська ЗОШ №1), в Цюрупинському районі  (в Цюрупинському дитсадочку), в Голопристанському районі ( в Голопристанській ЗОШ  №3). А у листопаді 2015 року відбувся семінар для вчителів та соціально-психологічної служби Станіславської ЗОШ на території Старозбур’ївської спеціальної школи-інтернату.

У закладі є річний план, графік курсової перепідготовки. Заявки на проходження курсів підвищення кваліфікації складаються та подаються до ХАНО з урахуванням вибору форм навчання.

Самоосвіта кожного вчителя спрямована на розширення і поглиблення професійно- методичних знань і умінь. У міжкурсовий період визначені теми самоосвітньої діяльності кожного вчителя та вихователя. Педагоги підвищують свою кваліфікацію під час відвідування районних семінарів, МО, конференцій тощо. Усі педагогічні працівники вчасно проходять курсову перепідготовку.

Атестація педагогічних працівників проводиться за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930. Адміністрацією школи-інтернату  впроваджується цілісна система роботи з атестації педагогічних кадрів: розроблено перспективні плани курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників, видано відповідні накази; документація ведеться відповідно до чинних вимог. На основі вивчення роботи педагогів  складаються характеристики для атестаційних листів. У ході атестації проводяться інструктивно- методичні наради, засідання методичних об’єднань,презентації досвіду роботи вчителів, педагогічна рада та інші заходи. У міжатестаційний період учителі школи беруть активну участь у роботі динамічних груп, у розповсюдженні передового педагогічного досвіду.

Організація методичної роботи базується на вирішенні таких завдань:

  • скерувати діяльність педагогів на впровадження в життя проблеми школи;
  • підвищення  рівня педагогічних знань та педагогічної майстерності шляхом вивчення і використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів ефективного навчання й виховання;
  • створення умов та прищеплення інтересу до самоосвіти й бажання займатися творчою діяльністю;
  • підвищення рівня психологічних знань та вмінь застосовувати їх у педагогічній діяльності;
  • вивчення і використання на практиці сучасних  способів дослідження рівня навчальних досягнень школярів;

       Система методичної роботи забезпечує ріст педагогічної майстерності, збереження кваліфікаційного рівня.  У 2016  році чергову атестацію проходило 10 педагогів. 8 з них за результатами атестаційної комісії визнані  такими, що відповідають раніше присвоєній  кв. категорії «Спеціаліст І категорії» , 1- відповідність займаній посаді, 1- присвоєння кваліфікаційної категорії « Спеціаліст ІІ категорії». У 2016-2017н.  році  атестуються 8 педагогів. 2 з них – на відповідність займаній посаді, 2 – на присвоєння кв. кат «Спеціаліст II категорії», 4 – на присвоєння кв.кат. «Спеціаліст I категорії».

 Методична рада закладу направляє, організовуває усю методичну роботу, здійснює  організаційну, контролюючу, діагностико-консультативну й методичну функції.

     Протягом навчального року проведено  2  тематичні педради:

  • « Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання інформаційно – комунікативних технологій в навчально – виховному процесі».
  •  « Правове виховання підлітків як фактор успішної соціалізації у суспільстві».

   Ці питання не залишили байдужими педагогів школи, вони активно обговорювали та знаходили шляхи вирішення цих проблем.

На засіданнях педагогічної ради  також розглядаються  питання навчальної, виховної та соціальної роботи, методичні проблеми, аналізується стан викладання навчальних предметів та рівень знань учнів, розглядаються питання переведення учнів до наступних класів, випуску зі школи учнів (вихованців), а також інші питання педагогічної діяльності школи.

         Засідання педагогічних рад проводяться із застосуванням активних прийомів і форм роботи, використовується технічне оснащення у вигляді комп’ютера, проектора, що забезпечує активність педагогів у вирішенні проблемних завдань, осучаснює педагогічні засідання.

          Провідну  роль відіграє  робота спецсемінару з питань олігофренопедагогіки.  В цьому році спільно з ОПМПЦ проведено круглий стіл на тему « Навчання та виховання дітей з особливими потребами, формування та розвиток у них математичних уявлень, формування навичок читання і письма, стимуляція позитивної навчальної мотивації». Школа-інтернат працює  як  консультативний центр для шкіл Голопристанського,    Цюрупинського, Білозерського  районів в плані навчання дітей з особливими потребами. 

         У березні місяці проведений семінар для вчителів Станіславської ЗОШ  на тему « Застосування сучасних педагогічних підходів і методик під час навчання дітей з порушенням інтелектуального розвитку». 

        Безперервність методичної роботи забезпечує діяльність методичних об’єднань учителів та вихователів. Головні зусилля членів науково – методичної ради та керівників шкільних методичних об’єднань  зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально – психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що сприятиме оптимізації навчально – виховного процесу в школі.

        Слід відзначити, що всі засідання методичної ради, МО, педради  проходять  на високому рівні: доповіді завжди  змістовні і цікаві.