Свідомий і закоханий у свою справу вчитель,
звичайно, може, особливо в ранньому дитячому віці,
впливати плідно на учня за допомогою будь-якого предмета викладання  
І.Менделєєв

Початкова ланка освіти фундамент шкільного навчання, адже саме тут закладається основа для формування особистості майбутнього громадянина. Вона має забезпечити подальше становлення і різнобічний розвиток особистості дитини; цілеспрямовано виявляти й розвивати її здібності в різних видах діяльності; створити умови для повноцінного засвоєння базового рівня освіти й уміння вчитися.

Найважливіше завдання початкової школи – дати учням певне коло міцних знань і вмінь. Уміння вчитися включає в себе ряд умінь, пов’язаних з оволодінням знаннями: вміння читати, писати, спостерігати явища навколишнього світу, думати, висловлювати свою думку. Ці вміння є, інструментами, без яких неможливо оволодіти знаннями.