Провідне місце в житті школи займає навчальна робота.

Вона включає в себе виконання навчальних програм і планів організації методичної роботи в школі, забезпечення учнів підручниками, дидактичними та ілюстративними матеріалами, технічними засобами навчальної діяльності. Немаловажне значення надається і питанням удосконалення роботи навчальних кабінетів.

Адміністрація школи постійно під контролем тримає питання державних програм. Контролюється питання складання і виконання календарно-тематичних планів з основ наук, їх реалізації в процесі проведення уроків. Слід підкреслити, що навчальні програми щороку педагогічним колективом виконуються за змістом в повному обсязі: це видно при перевірці календарних планів, проведених уроків, записів в класних журналах.

Вчителі на уроках намагаються застосовувати інноваційні форми навчання, що дають можливість учням творчо мислити, зіставляти і аналізувати явища, факти, мати достатню теоретичну підготовку, щоб вирішувати практичні завдання. Це підвищує навчальний процес і як наслідок зростання рівня знань, умінь і навичок учнів.

Педагогічний персонал

Вчителі молодшої ланки

Вихователі