В школі реалізуються навчальні програми для дітей з порушенням інтелектуального розвитку та  дітей з помірною розумовою відсталістю,  затверджені МОН України. Детальна інформація

https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi/dlya-ditej-z-porushennyami-intelektualnogo-rozvitku

https://mon.gov.ua/ua/osvita/inklyuzivne-navchannya/osvita-ditej-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekcijni-programi/dlya-ditej-z-pomirnoyu-rozumovoyu-vidstalistyu