Старозбур’ївська спеціальна школа Херсонської обласної ради заснована у 1966 році.

В своїй роботі школа поєднує навчання, виховання, побут дітей, харчування, медичний, психологічний, соціальний супровід. Корекційна та реабілітаційна робота присутня абсолютно в усіх моментах перебування у закладі дітей з порушенням інтелектуального розвитку.

Контингент учнів складають діти з незахищених верств населення, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та здобуття базової  загальної середньої освіти.

Основною метою роботи школи є оволодіння певним рівнем знань та подальша вдала інтеграція в суспільство дитини з обмеженими інтелектуальними можливостями, допомога і педагогічний супровід батьків таких дітей.