СЕРПЕНЬ

Організаційно-педагогічна робота по забезпеченню права на освіту.
Охорона життя та здоров’я
Удосконалення змісту навчально-виховної роботи Медико-психологічна й корекційна робота
1 2 3
 • Зробити аналіз роботи за минулий навчальний рік та окреслити перспективи розвитку закладу на 2019-2020н.р.
 • Забезпечити подальше навчання та працевлаштування випускників. Зібрати документи про навчальну, трудову  та соціальну влаштованість учнів. До 05.09.19 р. вчителі профнавчання, класні керівники, вихователі, з/д з нр
 • Уточнити контингент учнів по класах.
 • Охопити навчально-виховним процесом усіх дітей, направлених у заклад.

Дирекція

 • Проаналізувати рівень забезпеченості закладу підручниками, програмами, науковою та методичною літературою. До 02.09.19 р. бібліотекар, з/д з нр
 • Укласти катамнестичні дані. До 06.09.19 р. з/д з нр
 • Провести огляд готовності шкільних об’єктів до нового навчального року згідно вимог ОП.Укласти акт готовності школи до нового навчального року.

Спеціаліст з ОП, дирекція

 • Провести засідання методичної ради щодо координації роботи по науково-методичній проблемі закладу на 2019-2020н.р.
 • Підготовка до проведення першого  тематичного уроку
 • Надання методичних рекомендацій щодо проведення І уроку

 

 • інструктивна нарада:
 • виставка матеріалів  рекомендаційного й тематичного характеру.

Бібліотекар, з/д з нр

 • Підготовка до свята Першого дзвоника

З/д з вр, організатор

 • Батьківські збори:

«Початок шкільного навчання – важливий етап у житті дитини»

 

 • Підготувати медичні документи учням-випускникам для подальшого навчання.

М/с

 • Провести загальний медичний огляд дітей, що прибули до школи-інтернату.

М/с

 • Підготувати логопедичний кабінет до нового навчального року:
  • перегляд і систематизація наочно-дидактичної бази, підготовка необхідної документації згідно вимог;
  • підведення підсумків щодо ефективності логопедичної роботи в минулому навчальному році
  • огляд дітей-логопатів, що прибули до закладу;
  • формування логопедичних груп.

Логопед

 • Провести огляд санітарного стану шкільних об’єктів з метою визначення готовності  до функціонування.

Дирекція, м/с

 

СЕРПЕНЬ

Робота з кадрами

Фінансово-господарча діяльність.
Охорона праці.
Координація внутрішкільного контролю
4 5 6
 • Скорегувати  перспективне навантаження педпрацівників відповідно до навчального плану.

З/д з нр

 • Організувати вчителів та вихователів для участі в роботі серпневої конференції.

Дирекція

 •  Провести інструктивну нараду по плануванню роботи, веденню шкільної документації, єдиних вимог до учнів, методичного проведення І уроку.

Дирекція

 • Визначення основних напрямків роботи педколективу по науково-методичній проблемі закладу

Дирекція

 • Консультативна бесіда з бібліотекарем.

З/д з нр

 • Планування курсової перепідготовки педагогів, погодження плану заїздів з відділом освіти, ХАНО.

З/д з нр

 • Робота по благоустрою шкільної території .

Завгосп

 • Забезпечети учнів необхідним канцприладдям.

Дирекція

 • Огляд шкільних об’єктів, укладання актів готовності закладу до нового навчального року.

Спеціаліст з ОП,

дирекція

 • Проведення первинного інструктажу з працівниками та учнями, вступного – з прибулими на навчання вперше.

Спеціаліст з ОП

 • Закінчення ремонту харчоблоку і банно-прального вузла.

Завгосп

 • Поточний ремонт приміщень школи-інтернату та гуртожитку.

Завгосп

 

 

Педагогічна рада № 1

 1. Вибори секретаря.
 2. Аналіз роботи школи-інтернату за 2018-2019н.р.
 3. Основні завдання педагогічного колективу на новий навчальний рік.
 4. Обговорення й затвердження плану роботи закладу на 2019-2020н.р.
 5. Ознайомлення з інструкціями, методичними  рекомендаціями МОН  України, Департаменту освіти, науки та молоді ОДА

Нарада при директорі

 • Про готовність шкільних об’єктів до початку навчально-корекційного й виховного процесу.
 • Про виконання працюючими правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов’язків.
 • Про ОП і дотримання вимог БЖ створення безпечних умов для навчально-виховного процесу.
 • Медичне обслуговування вихованців.
 • Організація харчування

Дієтсестра

 • Виконання санітарно-гігієнічного режиму

Медсестра

 

ВЕРЕСЕНЬ І

1 2 3
 • Проаналізувати та узагальнити дані про подальше навчання й працевлаштування випускників.

З/д з нр

 • Провести засідання комісії по профорієнтації й працевлаштуванню учнів.Підвести підсумки роботи за минулий рік, окреслити перспективи на майбутнє .З/д з нр

Підготувати і видати накази:

·     Про комплектацію класів

·     Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією

·     Про створення служби з охорони праці

·     Про організацію роботи з ОП

·     Про проведення медичного огляду

·     Про створення комісії з охорони праці

·     Про попередження дитячого травматизму

·     Про навчання і перевірку знань працівників з питаньохорони праці

·     Про організацію та ведення цивільної оборони

·     Про створення комісії з прийому в експлуатацію до початку навчального року всіх структурних підрозділів школи

·     Про навантаження педпрацівників

·     Про призначення класних керівників

·     Про створення атестаційної комісії

·     Про створення комісії по профорієнтації та працевлаштуванню

·     Про організацію роботи  шкільної ПМПК

·     Про організацію логопедичної роботи

·     Про поділ учнів на групи для профнавчання.

·     Про розподіл учнів на групи по фізичній культурі. Визначення списку дітей на заняття з ЛФК.

Директор, З/д з нр

 • Свято першого дзвоника
 • Провести перший тематичний урок
 • Провести діагностичне  вивчення рівня  сформованості  навчальних знань, умінь, навичок учнів з усіх предметів з метою визначення типологічних груп та простеження динаміки розвитку.

З/д з нр, учителі

 • Визначити групи дітей, які працюватимуть за індивідуальними планами,   програмами.

З/д з нр, учителі

 • Підготовка до проведення психолого-медико-педагогічного консиліума по визначенню рівня адаптованості учнів 5 класу  в школі ІІ ступеня
 • Скласти план роботи комісії по профорієнтації та працевлаштуванню.
 • Скласти план роботи шкільного ППК.
 • Складання статистичних звітів.
 • Проведення загальношкільних та класних зборів по організації учнівського самоврядування.

Педагог-організатор, кл. керівники,

вихователі

 • Запис до гуртків, секцій, оформлення класних куточків.

Вихователі, керівники гуртків

 • Співрозмова з класними керівниками, керівниками гуртків (надання методичної допомоги при календарному плануванні).

З/д з вр

 • Обстеження учнів, які прибули до закладу шкільним ППК. Виробити  рекомендації щодо організації навчально-корекційної роботи. Оформити відповідну документацію за результатами обстеження.

Голова шк. ППК

 • Оформити документацію дітей, що прибули до школи:

v алфавітна книга

v особова справа

v класний журнал

v медичні документи

v щоденник пед.спостережень

v карту реабілітаційних послуг

Класні керівники, медсестра

 • Дослідити мову дітей-логопатів, занести результати спостережень в мовні картки. Провести комплектацію логопедичних груп.

Логопед

 • Провести психодіагностику учнів, що прийшли до  школи.

Психолог

 • Провести діагностику учнів по класах, визначити етіологічні, клінічні за Певзнер групи.

Учителі, психолог, з/д з нвр

 • Визначити медгрупу кожного учня для занять фізкультурою та ЛФК  на підставі висновків медичного  обстеження.

Медсестра, учитель фізкультури

·       Складання календаря спортивних свят, змагань.

Вчитель фізкультури

ВЕРЕСЕНЬ І

4 5 6
 • Скласти тарифікацію педпрацівників.

Дирекція

 • Провести інструктивну нараду з питань діагностики навчальних знань, умінь і навичок учнів з метою простеження динаміки розвитку.                       З/д з нр
 • Провести інструктаж керівників МО:

o   планування роботи з урахуванням науково-методичної проблеми області та закладу та аспекту на навчальний  рік

o   організаційно-методична робота по підвищенню ролі самоосвіти;

o   рекомендації щодо планування:

– логічне продовження роботи згідно

висновкам за минулий рік.         З/д з нр, вр

 • Провести роз’яснювальну бесіду з вчителями щодо пояснювальних записок до навчальних програм по складанню календарних планів, веденню документації.

З/д з нр

 • Створити атестаційну комісію згідно Типового положення про атестацію педпрацівників.
 • Організувати роботу методичної ради, провести перше засідання

Директор

 • Провести інструктаж по БЖ з учнями школи.

Вчителі, вихователі

·       Провести роботу по організації цивільної оборони в закладі.

·       Провести роботу по організації пожежної безпеки.

·       провести інструктажі щодо ведення ділової документації.

 

 • Оглянути шкільні підсобні приміщення щодо дотримання правил ОП.

Спеціаліст з ОП

 • Забезпечити медпункт необхідними медикаментами.

Медсестра

 • Підготовити овочесховище до зберігання овочів у зимовий період. Звернути увагу на вентиляцію, тепловий режим та рівень вологості.

Завгосп

·       Провести роботу по якісному утепленню тепломережі школи. Підготувати котельні до опалювального сезону.

Завгосп

 

 

 

Перевірити:

·     ведення класних журналів;

З/д з нр

·     документацію дітей, які прибули до закладу;

З/д з нр, з/д з вр

Ø  календарні плани вчителів

З/д з нр

Ø  календарні плани вихователів, кер. гуртків

З/д з вр

 

·       Здійснити контроль за проведенням діагностики рівня сформованості навчальних знань учнів, діагностики класних колективів

З/д з нр

·       Визначити стан адаптованості учнів  в умовах  школи-інтернату.

Психолог

 

ВЕРЕСЕНЬ ІІ

1 2 3
 • Зробити відповідні записи про дітей, що прибули, до алфавітної книги згідно з  вимогами.

Діловод, класні керівники

 • Скласти та здати статистичні звіти згідно з вимогами плану.

З/д з нр

 • Оформити особові справи на учнів, що прибули до школи-інтернату.

Класні керівники

 • Організувати графік чергування по школі. Завести журнал чергового вчителя та вихователя.

З/д з нр

 • Видати наказ про навчання учнів за індивідуальними планами, програмами.

З/д з нр

Скласти:

o   Розклад уроків

З/д з нр

o   Графік роботи вихователів

З/д з вр

o   Графік чергуваньвчителів, вихователів

З/д з нр, з/д вр

o   Розклад логопедичних занять.

З/д з нр, логопед

o   Розклад індивідуальних та групових занять.

З/д з нр

o   Графік проведення лабораторних, практичних робіт, екскурсій.

З/д з нр

·     Оформити журнали інструктажів по БЖ по предметам.

Класні керівники

·       Оформити журнали інструктажів по БЖ у виховних групах.

Вихователі

 • Укласти навчальні плани для дітей, що працюватимуть за індивідуальними планами, програмами.

Учителі, з/д з нр

 • Укласти діагностичні карти по кожному предмету (рівень сформованості знань, умінь, мисленнєвих процесів, поділ учнів на типологічні групи).

Учителі, з/д з нр

·       Провести запис дітей до гуртків, секцій з урахуванням їх інтересів та побажань.

Вихователі, керівники гуртків

·       Скоординувати плани роботи:

o   шкільної бібліотеки;

o   гуртків, секцій;

o   учнівського самоврядування;

o   виховної роботи на навчальний рік;

З/д з в/р

o   Скласти графік проведення конкурсів на кращі спальні та класні кімнати, закріплені ділянки, квітники

Педагог-організатор

Місячник основ безпеки життєдіяльності «Щоб не трапилось біди, пам’ятай про це завжди»

01.09. День знань

01.09. Початок Другої світової війни (1939р.)

08.09.Міжнародний день письменності

08.09.День фізичної культури і спорту

21.09.Всесвітній день миру

30.09.Всеукраїнський день бібліотек

Виховні години:

«Хай вічно горить вогонь пам’яті»;

«Подорож до країни ПДР»;

«Азбука безпеки»;

«Я-учасник дорожнього руху»;

«Щасливіукраїнські діти – здорові, сильні, мужні і спритні»

Спортивні ігри з нагоди Дня фізкультури і спорту.

Операція «Пам’ятник» (благоустрій памятника села)

Виставка дптячих малюнків «Ми за мир на планеті Земля»;

Акція «Живи, книго!»

Проведення екскурсій до осіннього лісу, річки. Кл.кер.,пед.орг.

 • Скласти план профілактичних щеплень і дотримуватися  його виконання.

М/с

 • Провести засідання шкільної ПМПК згідно плану роботи.

Голова ПМПК

 • Провести лекції в школі ІІ ступеня та бесіди в школі І ступеня по запобіганню травматизму та дотримання БЖ.

Кл.кер.

 • Укласти графік профілактичних бесід по БЖ, здоровому способу життя по класам.

 

М/с

 • Провести роботу по забезпеченню дітей корсетами та корекційним взуттям згідно з результатами медогляду.

М/с

·       Підготовка до Дня вчителя.

Педагог-організатор, керівники гуртків

 

ВЕРЕСЕНЬ ІІ

4 5 6
 • Надати допомогу керівникам МО у складанні плану роботи, у підготовці до першого засідання.

З/д з нр ,вр

 • Провести засідання МО вчителів, вихователів.

Керівники м/о, з/д з нр ,вр

Консультативні бесіди з вчителями по дотриманню виконання програм:

·       адаптація програм для дітей-інвалідів;

·       складання календарних планів для дітей, які навчаються за індивідуальними планами;

·     кількість годин відповідно до робочого навчального плану;

·     виконання обов’язкового мінімуму лабораторних, практичних робіт, РЗМ, ПР, екскурсій.;

·     Індивідуальний підхід до учнів під час тематичного оцінювання навчальних досягнень.

З/д з нр

 • Заготівля овочів та фруктів для шкільної їдальні.

Завгосп

 • Організувати та провести навчання з ОП.

Спеціаліст з ОП

 • Опрацювати інструкції з ОП, ознайомити з ними працівників.

Спеціаліст з ОП

 • Придбання комп’ютерної техніки
 • Перевірити стан сформованості навичок читання учнів 3,4 класів на початок навчального року.

Наказ, з/д з нр

·       Стан ведення на документації на дітей – сиріт та дітей ПБП.

Інформація з/д з вр

Нарада при директорі

 • Аналіз наявності учнів у закладі. Робота по охопленню усіх вихованців навчально-виховним процесом.

Інформація

 • Результати працевлаштування.

Інформація

 • Стан ведення шкільної документації.

Інформація

·       Правильність проведення та оформлення інструктажів по БЖ.

Кл., вч. предметники

 

ЖОВТЕНЬ

1 2 3
 • Аналіз наявності учнів у закладі. Встановлення причин відсутності учнів. Робота з батьками й громадськістю по поверненню до закладу відсутніх.

Класні керівники,

вихователі, дирекція

·       Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.

З\д з нр, м\с

·       Дотримання БЖ під час уроків фізичного виховання.

·       Підготовка до спецсемінару з проблем спеціальної педагогіки

З/д з нр

·       Проведення профілактичних бесід з БЖ про правила поведінки на природі.

Вихователі

·       Скласти план роботи гуртків та спортивно-масових заходів на час канікул.

З/д з вр

 

Місячник сприяння творчому розвитку особистості

01.10.Міжнародний день музики

01.10.Міжнародний день похилого віку

01.10.День ветерана

02.10.Міжнародний день боротьби проти насилля

06.10.День вчителя

14.10.Покрова Пресвятої Богородиці

14.10.День українського козацтва

24.10. День організації Об’єднаних націй ООН

Акція милосердя «Поспішайте робити добро»

Відкриті виховні години :

«Людям похилого віку – шана й повага!»

«Твій зовнішній вигляд за шкільними правилами»

Уроки мужності «Герої не вмирають!!!»

Конкурс малюнків «Здоров’я очима дітей»

·       Інформаційна година

«Значення українського козацтва»

·       Спортивні змагання «Козацкому роду-нема переводу»

·       Літературно-пісенна вітальня для вчителів «Вдячність,шана нині лише вам!»

·       Виховні години: «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні»(до Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників).

·       Бібліотечна година: «Мова моя материнська»

 

 • Індивідуальні та групові консультації з учителями та вихователями по подоланню мовних розладів учнів. Розробка індивідуальних рекомендацій.

Логопед

 • Санпросвітницька робота.

Проведення профілактичних бесід згідно з планом :

·       Загальні принципи надання першої медичної допомоги

·       Отруйні і їстівні гриби

·       Дівчаткам про особисту гігієну

·       Випустити санбюлетень «Моє  здоров’я в моїх руках».

·       Залучення соціальних служб району, служби у справах сім’ї та молоді до проведення просвітницької роботи серед учнів.

Адміністрація

 

ЖОВТЕНЬ II

4 5 6
 • Підготувати списки педагогів за відповідною формою.

Діловод, з/д з нр

 • Взаємовідвідування уроків. Обговорення.             З/д з нр

Робота атестаційної комісії:

·     прийняття заяв від педпрацівників про проходження чергової атестації з визначення кваліфікаційної категорії.

До 10.10.19 р.

·     Розгляд подання заяв, затвердження графіка проведення атестації. Ознайомлення з ним тих хто атестується.

До 17.10.19р.

·     Оформлення атестаційного куточка.

До 22.10.19 р.

 • Підготовка до педради № 2

«Мультимедійні презентації в початковій школі, підготовка та використання на уроках»

 • Заготівля  овочів для споживання вихованцями взимку.

Завгосп

 • Рейд-перевірка дотримання правил БЖ на уроках  столярної справи, квітникарства.

Спеціаліст з ОП

 

·       Підготовкатепломережі до опалювального сезону.

Завгосп

·       Придбанням

·       меблів.

Завгосп

 • Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації на будівництвоспортивноїзали, теплиці, типового приміщенняізолятору та медпункту.
Фронтальний контроль:

·       Стан адаптованості учнів 1 класу в умовах школи-інтернату.

З/д з нр, психолог

 • Дотримання санітарних норм під час навчального процесу.

Інформація, з/д з нр

 • Контроль за наявністю учнів на уроках.

Інформація з/д з нр

 • Виконання рішень педради № 2  за грудень 2018р.
 • Виконання рішень педради № 3 за березень 2019н.р.                                                                            Наказ з/д з вр
 • Нарада при директорі
 • Аналіз наявності учнів у закладі. Робота по охопленню вихованців, що відсутні, навчально-виховним процесом. Звіти відповідальних педагогічних працівників (класних керівників, вихователів) про роботу, яка виконана по поверненню  учнів до закладу.

Інформація

 • Про підготовку до педради № 2.

Наказ

 • Правила відпускання учнів на канікули.
 • Виконання рішень педради № 3 за березень 2019н.р.

Наказ з/д з вр

·       Провести контроль за веденням класних зборів з питань виборів УС, оформлення класних куточків, газет, щоденників цікавих справ.

Наказ

·       Стан викладання предмету Я і Україна

Інформація  з/д з н/р.

 

ЛИСТОПАД

1 2 3
 • Аналіз наявності учнів у школі-інтернаті. Аналіз роботи, проведеної  класними керівниками, вихователями, по поверненню відсутніх без поважних причин.

Дирекція

 • Чергове засідання комісії по профорієнтації та працевлаштуванню учнів (відповідно до плану роботи.)

З/д з нр

 • Розробка завдань для проведення директорських контрольних зрізів знань за І семестр 2019-2020н.р.

З/д з нр

 • Дотримання правил БЖ учнів на уроках праці та  уроках  столярної справи, квітникарства.

З/д з нр

·       Скласти графік проведення  контрольних робіт на

І семестр 2019-2020н.р.

З/д з нр

Місячник правового виховання

09.11. День української писемності та мови

14.11. Всесвітній день боротьби із захворюваннями на діабет

16.11. Міжнародний день толерантності

20.11.Всесвітній день дитини

22.11 День Свободи

24.11. День пам’яті жертв голодомору

25.11. Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками

·       Тиждень правознавства «На паралельних дорогах прав та обов’язків».

·       Бесіди «Душі людської доброта».

·       Акція «Шкідливі звички всі забудь – здоровим, друже, завжди будь» (реклама здорового способу життя).

·       Виставка-реклама книг із питань правового виховання (бібліотекар).

·       Бібліотечні уроки «Національний скарб – українська книга»

·       Класні година «Бережи здоров’я змолоду!». Конкурс класних куточків здоров’я.

·       Акція «16 днів проти насильства». Заходи до міжнародного дня толерантності.

o   дебати між учнями 9 кл. «Що таке толерантність?», «Вчимося бути толерантними»;

o   Конкурс малюнків «Ми – різні, ми – рівні, ми – разом»;

o   Інформаційна хвилина «День толерантності»

·       Конкурс-виставка плакатів «Ми і наші права» (за статтями Конвенції прав дитини), присвячена дню прав дитини.

·       Тематичні години спілкування:

o   «Той голодний 33 рік залишиться в пам’яті навік» (1-4 кл.)

o   «Не всім насипано могили, не всім поставлено хрести» (5-9 кл.)

 • Засідання шкільної ПМПК, згідно з планом  роботи.

Голова ПМПК

 • Провести консультації для вчителів, вихователів, батьків:    

Основи загального недорозвитку мовлення дитини.

Логопед

·       Стан викладання математики в старших класах.

Інформація.

 • Огляд дітей, що прибули після канікул. Бесіда «Твоє здоров’я в твоїх руках ».

Медсестра

 • Випустити санбюлетень «Туберкульоз – профілактика».

Медсестра

Провести бесіди з учнями:

·       Перша допомога при травмах

·       Особиста гігієна – основа здорової людини

Медсестра

 • Провести обстеження дітей на гельмінти і дегіменталізацію за потребою.

Медсестра

 • Провести рейд-перевірку дотримання санітарних умов в спальнях.

Медсестра

·       Провести бесіду з вихованцями про правила користування кімнатами гігієни.

М/с, вчителя, вихователі

 

ЛИСТОПАД

4 5 6
 • Провести засідання м/о вчителів та вихователів згідно планів роботи.

–                                               Керівники м/о

 • Засідання методичної ради школи згідно з планом   роботи .

Директор

 • Підготовка до педради № 2

«Мультимедійні презентації в початковій школі, підготовка та використання на уроках»

·       Обговорення теми на засіданнях МО:

Ø  Розподіл доручень  по підготовці до педради.

Ø  Відвідування уроків, складання висновків, схем.

Ø  Анкетування, психологічні дослідження.

Ø  Проведення зрізів знань, умінь, навичок.

 • Передплата педагогічної й дитячої періодики на новий наступний рік.

Бібліотекар

 • Визначення рівня готовності шкільних об’єктів до опалювального сезону.

Завгосп

·       Будівництво нового

надвірного туалету.

Завгосп

·       Будівництво гаража для автобуса.

Завгосп

 • Придбання нового холодильника для харчоблоку.
 • Вивчення роботи педагогів у плані атестації.
 • Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час навчального процесу.

Інформація з/д з нр

 • Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.

Наказ, з/д з нр

·       Контроль за наявністю учнів на уроках.

Інформація з/д з нр

З/д з н/р

Нарада при директорі

 • Аналіз наявності учнів у закладі. Результативність проведеної роботи по поверненню відсутніх.

Інформація

·       Стан викладання предмету Я і Україна

Наказ з/д з н/р.

·       Про організацію та проведення новорічних і різдв’яних свят

 • Стан проведення класних годин в 5-9 класах

Інформація

 

 

 

ГРУДЕНЬ

1 2 3
 • Аналіз наявності учнів у закладі протягом І семестру.

З/д з нр

 • Аналіз успішності учнів за результатами закінчення І семестру.

З/д з нр

 • Батьківські збори: «Підсумки навчально-виховної роботи за І семестр».

Дирекція

·       Інструктажі про дотримання вимог БЖ:

o   під час проведення новорічних свят;

o   під час поїздки учнів на зимові канікули.

Кл. керівники, вихователі

·       Скласти план роботи на зимові канікули.

З/д з вр

·       Бесіда-практикум з учнями «Як підготуватися до безпечного відпочинку взимку».

Вихователі

·        Діагностичне вивчення стану сформованості навчальних знань, умінь, навичок учнів по кожному предмету і класу. Відстеження динаміки розвитку  вихованців. Укладання таблиці поділу дітей за типологічними групами.

Учителі, з/д з нр

·        Проведення класних зборів. Аналіз успішності та поведінки за результатами закінчення І семестру.

Класні керівники

·        Укладання загальношкільної таблиці успішності учнів за І семестр.                                                          З/д  з нр

Місячник національно-громадянського виховання «Я – родина – Україна»

01.12. Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

02.12. Міжнародний день боротьби за скасування рабства

03.12. Міжнародний день інвалідів

06.12. День Збройних Сил України

10.12. Міжнародний день прав людини

14.12.День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС

19.12.День  Святого Миколая Чудотворця

·        Зустріч з медичною сестрою на тему «СНІДу – НІ»

·        Відзначення Дня Збройних Сил України

o   змагання «Ну-мо, хлопці!» протягом тижня на уроках фізичної культури

·        Бесіди-інструктажі з пропаганди здорового способу життя: «Що треба знати про туберкульоз?», «Грип: способи профілактики».

·        Класні години:

o   «Твоя правова культура»

o   «Міжнародне право про права дитини»

·        Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС:

o   Класні години «У Чорнобиля немає часу»;

o   перегляд відеофільму «Битва за Чорнобиль»;

o   тематична експозиція у шкільній бібліотеці.

·        Відкриття майстерні Діда Мороза – колективна творча справа «Новорічний подарунок ялинці».

·        Рейд-перевірка «Як живе підручнику?» Підсумки результатів збереження підручників за І семестр.

·        День пам’яті Святого Миколая Чудотворця «Наш гість – святий Миколай».

·       Новорічне свято «Вже Новий рік усі стежки торує й до свят веселих наближає нас»

 • Засідання шкільної ППК згідно з планом роботи.

Голова ШППК

 • Поглиблений медогляд учнів закладу спеціалістами ГТМО.

Медсестра

 • Санпросвітницька робота:
 • Грип – лікування та профілактика
 • Палити – здоров’ю шкодити
 • Хвороби,що передаються статевим шляхом.

 

ГРУДЕНЬ

4 5 6
 • Консультативні бесіди з учителями по проведенню діагностичного вивчення рівня сформованості навчальних знань, умінь, навичок по кожному предмету. Укладання таблиць, відстеження динаміки розвитку.

Учителі, з/д з нр

 • Інструктивна нарада по календарному плануванню на ІІ семестр.

З/д з нр

 • Співбесіди з вчителями про змістовність та послідовність  виконання планів по самоосвіті.

Класні керівники, з/д з нр

 • Проведення консультацій з вчителями щодо виконання навчальних програм.

З/д з нр

Проведення педагогічної ради № 2

«Мультимедійні презентації в початковій школі, підготовка та використання на уроках»

·       Розробка плану підготовки

·       Розподіл завдань

·       Дослідницька робота

·       Вивчення питань на практиці

·       Аналіз  результатів

 • Робота по забезпеченню БЖ під час проведення новорічних свят.

Спеціаліст з ОП

·       Провести інструктажі з БЖ з учнями школи на час новорічних свят та канікул.

Класні

керівники,

вихователі

Педагогічна рада № 2

 • Вивчення роботи педагогів в плані чергової атестації.
 • Контрольні зрізи знань, умінь і навичок учнів за І семестр.

Наказ

 • Стан ведення шкільної документації.

Наказ

Нарада при директорі

Аналіз:

·     Успішність, виконання норм поведінки, збереженість учнівського контингенту, систематичність відвідування закладу учнями  за І семестр.

Звіти кл. керівників

 • Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.

Довідка

·       Стан викладання української мови  в старших класах.

Наказ

·       Якість виконання календарних планів з виховноїроботи

Інформація

·       Стан проведення класних годин в 5-9 класах

Наказ

СІЧЕНЬ

1 2 3
Þ  Робота по збереженню учнівського контингенту на початок  ІІ семестру.

Класні керівники, вихователі,

дирекція

Þ  Провести засідання комісії по профорієнтації та працевлаштуванню.

З/д з нр

Þ  Забезпечити виконання учнями  правил БЖ під час зимового періоду

ожеледиця

снігопад

заметіль

бурульки

лід

Класні керівники,

вихователі, з/д з нр

Þ  Укладання  таблиць поділу учнів за типологічними групами по кожному предмету.

Учителі

Þ  На підставі результатів закінчення І семестру відзначити кращих учнів (для заохочення).

Дирекція

Місячник превентивного виховання «Людина у цьому світі лиш добро повинна творити»

01.01. Новий рік

07.01. Різдво Христове

19.01. Водохреща

22.01. День Соборності України

27.01. Міжнародний день пам’яті жертв Холокосту

29.01. День пам’яті героїв Крут

·        Різдв’яні привітання шефських організацій

·        Заходи до Дня соборності та свободи України. Виховні  години «Соборна мати Україна, одна на всіх як оберіг».

·        Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності: «Вести здоровий спосіб життя – це модно!»

o   заходи проти паління, наркоманії;

o   виховні години «Формування культури сімейних відносин, безпечного материнства, відповідального батьківства»;

o   конкурс стіннівок, буклетів, презентацій;

o   бесіди з профілактики простудних захворювань, випадків травмотизму

·        Організація і презентація тематичної виставки літератури у шкільній бібліотеці «Вибір професії. Ким стати?»

·        День чемності «Ти знаєш, що ти – Людина»

·        Перегляд та обговорення документальних та художніх кінофільмів на правову тематику.

·        Декада допомоги зимуючим птахам.

Збір матеріалу про птахів, які зимують у селі

Рейд «Як тобі живеться, зимова пташко?»

·       Діагностика професійних інтересів учнів 9 класів.

Þ  Засідання шкільної ППК згідно з планом роботи.

Голова ППК

Þ  Загальний медогляд дітей, що прибули до школи після канікул.

Медсестра

Þ  Підведення підсумків роботи з дітьми-логопатами за І семестр

Логопед

Þ  Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог навчально-виховного процесу

Медсестра, з/д з нр

Þ  Санпросвітницька робота:

Þ  Щопотрібно знати про ВІЛ, СНІД?

Þ  Як вберегтисявідпташиногогрипу.

Þ  Туберкульоз – хвороба виліковна.

Медсестра

 

СІЧЕНЬ

4 5 6
Þ  Засідання м/о вчителів та вихователів згідно з планом  роботи.

Керівники м/о

Þ  Інструктивні рекомендаційні бесіди з вчителями по самоосвіті:

Þ  проблема самоосвіти;

Þ  шляхи вирішення;

Þ  рівень виконання планів по самоосвіті

З/д з нр, керівники м/о

·       Підготовка до спецсемінару з питань вивчення проблем спеціальної  педагогіки

·       Проведення співбесід з вихователями про стан роботи над проблемою по самоосвіті: перевірка виконання планів. Консультативна допомога.

З/д з вр, керівники МО

Þ  Перевірка забезпечення БЖ учнів під час навчально-виховного процесу:

Þ  під час уроків;

Þ  на перервах;

Þ  під час трудових годин;

Þ  трудових десантів;

Þ  у їдальні;

Þ  в спальному корпусі;

Þ  в кімнаті гігієни

Спеціаліст з ОП, з/д з нр

Þ  Укладання та погодження з обласним управлінням кошторису на 2017 рік.

Директор, головний

бухгалтер

Þ  Підготовка й здача річного звіту за попередній фінансовий рік.

Головний бухгалтер

Þ  Вивчення роботи педагогів в плані проходження чергової атестації.

Þ  Перевірка календарних планів

Þ  Стан ведення шкільної документації:

Þ  журнали;

Þ  щоденники психологічних педспостережень;

Þ  особові справи;

Þ  журнали запису інструктажів з БЖ (класні керівники, вчит.-предметники)

реабілітаційні карти учнів

Þ  журнал проведення занять з ЛФК

Þ  дотримання режимного моменту, самообслуговування

Нарада при директорі.

Þ  Аналіз стану навчально-виховної роботи за І семестр

Інформація

Þ  Стан ведення шкільної документації

Наказ

Þ  Про результативність контрольних зрізів знань, умінь, навичок учнів за І семестр

Наказ

Þ  Про виконання рішень педради № 2

Наказ

·       Про підготовку до педради № 3

Наказ

 • Стан зовнішнього вигляду учнів

Інформація

 

ЛЮТИЙ

1 2 3
Þ  Робота по збереженню учнівського контингенту. Співпраця з громадськістю (в разі потреби).

Дирекція

Þ  Дотримання вимог БЖ під час викладання столярної , слюсарної  та швейної справ.

З/д з нр

Þ  Дотримання вимог БЖ під час навчально-виховного процесу.

З/д з нр

Þ  Провести цикл бесід по БЖ з учнями школи.

Класні керівники

Þ  Консультації для батьків, опікунів з питання подальшого навчання учнів-випускників.

Класні керівники,

вихователі, з/д з нр

 

Þ   Перевірка стану збереження підручників учнями.Бібліотекар

Þ   Рейд по виявленню  кращих учнівських зошитів. Виставка.

Вчителі-предметники

·        Зустріч з адміністраціями ПТЛ.

Місячник естетичного виховання «Що внутрішня, що зовнішня краса, тобі одній дарована, людино!»

04.02. Міжнародний день боротьби з раком

14.02. День Святого Валентина

15.02. Річниця від дня виведення військ із республіки Афганістан

21.02.Міжнародний день рідної мови.

·    Акція «Збережи та нагодуй пташку»

·    Вечір відпочинку: «Життя без любові, що небо без сонця», присвячений Дню Святого Валентина

o   поштова скринька для закоханих;

o   конк Міжнародному дню боротьби із раком.урс на кращу валентинку.

·    Проведення класних годин із правового виховання «Право кожної дитини – право на навчання».

·    Підготовка та проведення Дня безпечного Інтернету.

·    День Героїв «Небесної сотні», «Україна пам’ятає».

·    Загальношкільна інформаційна година присвячена

Þ  Підготовка учнів до обстеження спеціалістами ІРЦ з метою уточнення й підтвердження діагнозів.

Дирекція

Þ  Контрольний огляд учнів на педикульоз.

Медсестра

Þ  Санпросвітницька робота.

Þ  Шкідливий вплив алкоголю і нікотину на організм підлітка.

Þ  Що повинна знати дівчинка

Медсестра

Þ  Індивідуальні консультації з проблем неадекватної поведінки, можливих

дитячих втеч

Психолог, медсестра, вихователі

·       Стан викладання історії України в старших класах

Довідка зд з нр.

Þ  Консультації логопеда для батьків:

Причини мовних порушень.  Класифікація мовних порушень.

·       «Вчимося жити в мирі та злагоді»- виховна година

 

ЛЮТИЙ

4 5 6
Þ  Скласти орієнтовне  розташування педкадрів на 2020-2021н.р.

Дирекція

Þ  Робота по забезпеченню методкабінету матеріалами методично-рекомендаційного змісту.

З/д з нр

Þ  Засідання атестаційної комісії щодо ходу чергової атестації педпрацівників.

Голова атестаційної комісії

Þ  Консультації та співбесіди з вчителями про стан викладання навчальних програм.

З/д з нр

Þ  Скласти прогностичний графік щорічних відпусток колективу.

Дирекція, з/д з нр

Підготовка до педради № 3

«Формування в учнів стійких моральних ідеалів через виховання потреби в здоровому способі життя»

Þ  Рейд по реревірці ОП під час проведення уроків с/г праці.

Спеціаліст з ОП

Þ  Ремонт меблів спального та навчального корпусів

Завгосп

Þ  Вивчення роботи педагогів у плані проходження чергової атестації.

Вивчити стан ведення зошитів учнями 2-4 класів й система їх перевірки вчителями.

Довідка  Зд з нр

Нарада при директорі

Ø  Робота педколективу по збереженню учнівського контингенту

Ø  Стан ведення шкільної документації

Інформація

 

 

 • Стан зовнішнього вигляду учнів

Наказ

 

БЕРЕЗЕНЬ

                       1 2 3
Þ  Аналіз наявності дітей у закладі. Заходи по поверненню  відсутніх без поважних причин.

Дирекція

Þ  Провести засідання комісії по профорієнтації й працевлаштуванню учнів

З/д з нр

Þ  24 березня відзначити Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Провести лінійку, навчальні диктанти з учнями про туберкульоз.

З/д з нр, вчителі-

предметники

 

·       Проведення занять з учнями: дотримання правил з БЖ під час перебування на весняних канікулах.

Кл. кер., вихователі

 

·       Тиждень книги у школі

–        підведення підсумків акції «Живи книго!»

–        Проведення читацької вікторини

Бібліотекар

Þ  Перевірка стану збереженості підручників учнями 6-9 класів.

Бібліотекар

Þ  Робота по підбору матеріалу для проведення директорських контрольних робіт за 2019-2020н.р.

З/д з нр

·        Екскурсія до Олешківського ПТЛ  з метою професійної орієнтації випускників.

 

Місячник родинно-побутової культури «Тепло сімейного вогнища»

08.03. Міжнародний жіночий день

09.03. – 10.03. Шевченківські дні

27.03. Всесвітній день театру

24.03.Всеукраїнський день боротьби із        захворюванням на туберкульоз.

·        Програма боротьби з наркоманією, тютюнопалінням. Заходи до Всесвітнього дня боротьби з наркотиками;

o   конкурс мультимедійних презентацій «Обережно, наркотики!»;

o   виховні години  «Застережися від наркотиків і збережи життя»;

o   інформаційний вісник «Життя з наркотиками і без»

·        Святкові виховні години «* березня – свято весни?, краси, ніжності, жіночності».

·        Святковий концерт-привітання зі святом 8 березня для працівників школи «Вітаємо, любі жінки»

·        Шевченківська декада у колі «Слово, пісне, душа Кобзарева, ви – окраса і суть нашого життя»

o   Свято Шевченківської поезії «Кобзареві передзвони»

·        Відкриті виховні години:

1.      Виховний урок на тему «Суд над цигаркою»

2.      Виховний захід на тему «Сім чудес світу»

·        Виховні години «Профілактика туберкульозу»

·        Правильний вибір професії – запорука життєвого успіху» Виховні години.

·        Виховні години «Повага – ниточка, що з’єднує покоління».

·        Інформаційна година: «Екологічна ситуація в світі». 21 березня – Міжнародний день Землі.

·        Тиждень дитячої книги.

·       Заходи, присвячені Дню Землі.

 

Þ  Аналіз результатів обстеження учнів закладу спеціалістами ІРЦ

З/д з нр

 

Þ  Проведення психодіагностики учнів 9 класу по визначенню професійних здібностей, природного нахилу та побажань  щодо освоєння професії.

Психолог

 

Þ  Санпросвітницька робота:

Провести бесіди з учнями школи:

Þ  Вчись надавати першу допомогу.

Þ  Профілактика туберкульозу.

Медсестра

Þ  Проведення тубдіагностики дітей у фтизіатра.

Медсестра

Þ  Огляд дітей, що прибули у заклад після канікул.

Медсестра

Þ  Провести зустріч учнів з лікарем-фтизіатром.

Медсестра

 

БЕРЕЗЕНЬ

4 5 6
Þ  Провести роботу по завершенню вивчення матеріалів атестації педпрацівників. Укласти атестаційні листи.

До 15.03.20 р.   Дирекція

Þ  Провести засідання м/о вчителів і вихователів згідно з  планами роботи.

Керівники м/о

Проведення педради № 3.

 

 

««Формування в учнів стійких моральних ідеалів через виховання потреби в здоровому способі життя»

 

Підготовка до педради № 4

Þ  Творчі звіти педагогів, що атестуються

Дирекція

Þ  Підготовка до педради № 4 . Звіти педагогів, що атестуються

Адміністрація

Þ  Провести засідання атестаційної комісії по атестації педпрацівників

Голова атестаційної комісії

Þ  Провести виставку-звіт методичних розробок відкритих уроків та виховних заходів, напрацьованого дидактичного матеріалу педагогів, які атестуються

З/д з нр і вр

Þ  Розглянути заяви, документи про курсову перепідготовку, атестаційні листи

Голова атестаційної комісії

Þ  Провести засідання методичної ради: результативність роботи педагогів, що проходять чергову атестацію

Дирекція

 

Проведення педагогічної ради № 4

 

Þ  Укласти графік ремонту шкільних об’єктів. Скласти списки бригад для забезпечення ремонтних робіт.

Завгосп

 

 

Þ  Скласти список об’єктів, що потребують першочергового поточного  ремонту.

Завгосп

 

Þ  Забезпечити насіннєвим матеріалом для робіт на шкільній дослідній ділянці.

Учителі с/г праці

 

 

Þ  Провести роботу по забезпеченню будівельними матеріалами для  поточного ремонту шкільних об’єктів.

Завгосп

Þ  Вивчення роботи педагогів у плані проходження чергової атестації.

Þ  Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.

Наказ, з/д з нр

 

Нарада при директору

Þ  Аналіз наявності учнів у закладі.

Інформація

·       Стан викладання історії України в старших класах

Наказ зд з нр

 

 • Стан проведення прогулянок в 1-4 класах

Інформація

 

 

 

 

КВІТЕНЬ

1 2 3
Þ  Аналіз ефективності заходів по збереженню учнівського контингенту

Кл. керівники, вихователі, дирекція

Þ  Затвердити склад комісії по проведенню підсумкової атестації з профнавчання .

З/д з нр

Þ  Укладання перспективного плану працевлаштування та подальшого навчання учнів-випускників.

Вихователі 9 кл., кл. керівник,

дирекція

Þ  Організувати зустрічі випускників (учнів 9 класу) з представниками адміністрації ліцеїв.

З/д з нр

Þ  Збір перспективних даних про оздоровлення дітей-сиріт під час літніх канікул.

Дирекція

Þ  Забезпечення  дотримання норм БЖ учнів під час виконання с/г робіт на шкільній території.

Учителі профнавчання, вихователі,

класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

Þ  Провести місячник по озелененню території школи – інтернату.                        Учитель квітникарства

Þ  Провести місячник по благоустрою шкільної території

Учителі профнавчання, вихователі,   кл. керівники

Þ  Сформувати замовлення на отримання свідоцтв про закінчення закладу.                                   З/д з нр

Þ  Екскурсія до  професійно технічного ліцею м. Олешки

01.04. День гумору

07.04. Всесвітній день здоров’я

12.04. День космонапвтики

17.04. Всесвітній день довкілля

22.04. День Землі

26.04.День Чорнобильської трагедії

·       Година-веселинка «Давайте жити весело»

·       Усний журнал «Люби книгу – джерело знань» (до Міжнародного дня дитячої книги 02.04)

·       Виховні  години «Якщо хочеш змінити світ на краще, починай робити це сьгодні».

·       Всесвітній день здоров’я (07.04):

o   спортивні естафети на уроках фізкультури;конкурс листівок;

o   виставка літератури щодо здорового способу життя.

·       Екологічний десант по благоустрою школи до дня довкілля.

·       Виставка класних стіннівок «Чорнобиль – біль України».

·       Відкрита виховна година «Дзвони б’ють»

·       Виховна година «Вода – безцінне багатство, бережіть її».

·       Тематичні виставки:

o   «Природа в небезпеці» (до Дня довкілля)

o   «У Чорнобиля немає часу»

o   Збережемо планету для майбутнього

 

Þ  Загальний медичний огляд дітей.

Медсестра

 

Þ  Огляд дітей на педикульоз.                  Медсестра

 

Þ  Підготовка до поглибленого медогляду учнів спеціалістами Голопристанського ТМО.

Медсестра

 

Þ  Обстеження дітей на гельмінти. Дегільментизація в разі потреби.

Медсестра

 

Þ  Контроль за обстеженням на туберкульоз (КФГ) працівниками закладу.

Медсестра

Þ  Санпросвітницька робота.

Бюлетень:

Þ  Профілактика туберкульозу

Þ  Кишкові інфекції

·       Проведення бесід на тему «Проблеми статевого виховання підлітків.

Медсестра

 

КВІТЕНЬ

4 5 6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þ  Місячник по благоустрою шкільної території.

Уч. профнавчання,

вихователі, завгосп

 

 

Þ  Забезпечити с/г роботи необхідним інвентарем, посівним матеріалом, розсадою.

Учителі с/г

праці, завгосп

 

 

 

Þ  Дотримання правил ОП та безпеки життєдіяльності учнів під час виконання с/г робіт – провести бесіди ТБ перед виконанням робіт.

Учителі с/г праці,

спеціаліст ОП

·       Створити комісію та скласти акт про необхідність проведення капітального та поточного ремонту школи-інтернату.

Завгосп

 

 

Þ  Проведення контрольних зрізів знань, умінь, навичок учнів за 2019-2020н.р.

 

Наказ зд з нр

Þ  Рівень сформованості навичок читання в учнів

2 -4 класів.

 

Наказ зд з нр

 

 

Нарада при директорі

Þ  Аналіз наявності учнів у закладі.

Інформація

Þ  Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів.

 

·       Стан викладання квітникарства в старших класах.

Довідка зд з нр

 

 

 • Стан проведення прогулянок в 1-4 класах

Наказ

ТРАВЕНЬ

1 2 3
Þ  Провести засідання комісії по профорієнтації та працевлаштуванню учнів.

З/д з нр

Þ  Сформувати замовлення на здобуття професійної освіти випускниками з урахуванням їх побажань.

З/д з нр

Þ  Робота по організації оздоровлення і літнього відпочинку дітей-сиріт та дітей з багатодітних , малозабезпечених сімей, інвалідів.

Дирекція

Þ  Сформувати списки сиріт із зазначенням терміну та місця оздоровлення.

Дирекція, з/д з нр і вр

 

Þ  Контроль за дотриманням вимог БЖ учнів 2-4 класів під час проведення навчально-трудової практики.

Учителі 2-4 класів, з/д з нр

Þ  Консультації для учнів та батьків (опікунів) 9 класу з питань подальшого навчання та працевлаштування випускників.

Кл. керівник, вихователі, з/д з нр

Þ  Видати наказ про підготовку до «Дня здоров’я».

З/д з нр

·       Проведення бесід, занять з БЖ учнів у літній період.

Вихователі, класні керівники

 

 

Þ  Укладання та затвердження графіка консультацій для учнів 9 класу з метою підготовки до проведення підсумкової атестації.

З/д з нр, учителі профнавчання

Þ  Діагностика вивчення рівня сформованості навчальних знань, умінь, навичок учнів по кожному предмету.

Учителі, з/д з нр

Þ  Організація й проведення екскурсії в ліцей поліграфії та зв’язку м. Херсон  Зустріч з адміністрацією ліцею.

Троян А.Г.

Þ  Проведення «Дня здоров’я».

Вчитель фізкультури

Þ  Провести інструктивну нараду з вчителями на тему: «Порядок відпускання учнів школи на канікули».

01.05.Міжнародний день солідарності трудящих

05.05. День Європи

08.05. День Червоного Хреста та червоного полумісяця

09.05.День Перемоги

Друга неділя – День матері

15.05. Міжнародний день сім’ї

·        Заходи з профілактики захворювань, дитячого травматизму, продовження вивчення правил поведінки під час канікул.

o   Інструктаж щодо запобігання дитячого травматизму в канікулярний період

·        Операція «Милосердя» (протягом місяця) та «Добрий ранок, ветеране!»

·        Уроки мужності «Вічна слава героям!»

·        Відкрита виховна година «Щаслива родина – щаслива Україна» до Міжнародного дня сім’ї..

·        Спортивна естафета «Веселі старти» для учнів 1-4 класів..

·        Родинне свято до Дня матері «Мамо, тобі низенько вклонюсь»

·        Тиждень безпеки руху школярів «Три чарівних кольори світлофора»

·        Спортивна гра «Козацькі забави.

·       Свято Останнього дзвоника «До побачення, школо, дивоцвіте палкий!»

Þ  Засідання шкільної ППК згідно з планом  роботи.

Голова ППК

 

 

Þ  Підготовка медичних документів випускників школи-інтернату.

Медсестра

 

Þ  Підготувати та висвітлити звіт про ефективність логопедичної роботи за 2019-20120н.р.

 

Логопед

 

Þ  Проведення поглибленого медичного огляду дітей спеціалістами  Голопристанської ТМО.

Медсестра

 

Þ  Профілактичні бесіди з учнями щодо попередження травматизму.

Медсестра

 

Санпросвітницька робота:

Þ  Як захистити себе від корости

Þ  Хвороби, що предаються статевим шляхом

Медсестра

ТРАВЕНЬ

4 5 6
Þ  Корекція графіка відпусток педпрацівників інтернату.

Дирекція

Þ  Підготовка матеріалів для проведення державної підсумкової атестації у 9 класі.

З/д з нр, учителі профнавчання

Þ  Звіти керівників МО по проробленій роботі: реалізація завдань науково-методичної проблеми області, закладу.

Керівники МО

Þ  Співбесіди з педагогами про плани і побажання на новий навчальний рік.

Керівники МО, з/д з нр і вр

Þ  Провести інструктивну нараду з вчителями по проведенню діагностики вивчення рівня сформованості в учнів навчальних знань, умінь, навичок по кожному предмету на кінець навчального року.                 З/д з нр

Þ  Скласти графік проведення навчальних екскурсій молодших  класів.

З/д з нр

Þ  Скласти графік проведення навчально-трудової практики учнів 6-9 класів.

З/д з нр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þ  Підведення підсумків по благоустрою шкільної території.

Учителі профнавчання,

завгосп, дирекція

Þ  Робота на клумбах. Висадка квітів.

Þ  Укладання графіку оздоровлення дітей-сиріт та ПБП.

Дирекція

 

Þ  Розподіл клумб по виховним групам, висадка квітів, догляд за ними.

Дирекція, вихователі

 

Þ  Розробити план заходів по проведенню поточних капітальних ремонтів.

Дирекція, завгосп

 

Þ  Робота по підготовці матеріалу для проведення поточних ремонтів.1

Завгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þ  Проаналізувати:

Þ  результати контрольних зрізів знань.

Наказ

Þ  результати методичної роботи.

Наказ

Þ  виконання річного плану роботи закладу

Інформація

Þ  виконання програм згідно робочого навчального плану

Довідка

Þ  Підсумки роботи педколективу над  н-м проблемою освітян області та проблемою закладу

 

Нарада при директору

Аналіз наявності дітей у закладі.                Інформація

·       Про рівень сформованості навичок читання в учнів 2-4 класів.

Наказ

Стан викладання природознавства в молодших класах.

Наказ

·       Про результати контрольних зрізів знань, умінь, навичок учнів за 2019-2020н.р                                                  Наказ

·       Підготовка до ремонтних робіт.                 Інформація

·       Порядок відпускання дітей на літні канікули

Інформація

·       Питання стану фінансово-бюджетної дисципліни.

Заходи по зміцненню.

Оцінка діяльності відповідних осіб

 

 

ЧЕРВЕНЬ

1 2 3
Þ  Робота по оформленню документів учнів-випускників (свідоцтва про освіту, характеристики, медичні виписки).

З/д з нр, класний керівник,

медсестра

 

 

 

 

 

Þ  Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей в літній період.

Директор

 

 

 

 

 

 

 

Þ  Проведення інструктажів з БЖ та забезпечення дотримання правил БЖ під час проведення навчально-трудової практики учнів 5-9 класів.

Учителі, з/д з нр

 

 

 

 

 

 

 

 

·       До Дня захисту дітей.

o   Конкурс малюнків на асфальті.

Педагог-організатор

o   Організація екскурсії до м. Херсона.

Адміністрація

o   Прийняти  участь у святковому концерті в сільському БК.

Музичний керівник,

педагог-організатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þ  Організація медичного огляду для оздоровлення в дитячому таборі.

Медсестра

 

Þ  Оформлення карт динаміки розвитку особистості кожного учня. Визначення динаміки розвитку.

Психолог, класні керівники, вихователі

 

Þ  Укладання таблиць динаміки розвитку учнів по кожному  навчальному предмету. Простеження динаміки.

Учителі

 

 

 

Þ  Підготовка медичних документів для оздоровлення дітей у дитячому таборі.

Þ  Проведення інструктажів по БЖ  з учнями школи за тематикою:

·       ТБ влітку;

·       травматизм;

·       літні інфекції.

Учителі, спеціаліст з ОП

 

ЧЕРВЕНЬ

4 5 6
 

Þ  Скласти план роботи школи-інтернату на 2019-2020н.р.

Дирекція

 

 

Þ  Здійснити попередній розподіл навантаження педпрацівників.

З/д з нр

 

 

 

Þ  Скласти звіти про виконання програм і таблиці простеження динаміки розвитку учнів по кожному предмету.

Учителі

 

Þ  Проаналізувати стан виконання програм та рівень динаміки розвитку учнів.

З/д з нр

 

 

 

 

·       Проаналізувати стан виконання календарних планів з виховної роботи та самоосвіти вихователів.

З/д з вр

 

 

 

Þ  Організація догляду за шкільною територією.

Вихователі

Þ  Догляд за клумбами, садженцями дерев.

Вихователі, вчителі

Þ  Проведення ремонту шкільних об’єктів.

Завгосп, педагогічні і

технічні працівники.

Þ  Дотримання вимог ОП під час виконання ремонтних робіт.

Спеціаліст з ОП

Þ  Проведення інструктажу з ТБ під час ремонтних робіт з педагогічним і технічним персоналом, учнями.

Спеціаліст з ОП

 

Þ  Перевірка стану ведення шкільної документації:

·       класні журнали;

·       щоденники психолого-педагогічного спостереження;

·       особові справи;

·       журнали запису інструктажів з БЖ

Þ  Перевірка характеристик на учнів-випускників

Þ  Заповнення  карт реабілітації дітей.

 

Нарада при директору

·       Аналіз наявності учнів в закладі за рік

Адміністрація

·       Виконання річного плану роботи школи-інтернату

Інформація

·       Про виконання навчальних програм

Довідка

·       Стан ведення шкільної документації

Інформація

·       Аналіз методичної роботи закладу

Наказ

·       Про виконання календарних планів з виховної роботи

Інформація

·       Проведення ремонтних робіт

Інформація

·       Звіт керівника  закладу про роботу в 2019-2020н.р.

 

Педагогічна рада № 4

Про перевід учнів 1,2,3,4 класів до наступних класів.

 

Педагогічна рада № 5

Про перевід учнів 6-7 класів та випуск учнів 9 класів

 

 

Завантажити