Класи 1 2 3 4 5 6 7-а 7-б 9
ПОНЕДІЛОК Я досл. світ Я досл. світ Укр. мова Природозн. Фізкультура Труд. н-ня Інформатика Укр. мова Осн. здор.
Укр. мова Фізкультура Укр. чит. Укр. мова Інформатика Труд. н-ня СПО Укр. чит. Історія
Фізкультура Математика Математика Укр. чит. Труд. навч. Математика СПО Образ. м-во Труд. н-ня
Математика Образ. м-во Основи здор. Фізкультура Труд. навч. Укр. мова Образ. м-во Математика Труд. н-ня
СПО Укр. мова   Образ. м-во Образ. м-во Природозн. Математика Фізкультура Труд. н-ня
        Природозн. Інформатика Труд. н-ня Труд. н-ня Математика
          Математика Труд. н-ня Труд. н-ня Фізкультура
                   
ВІВТОРОК Математика Я досл. світ Я у світі Труд. н-ня Математика Математика Фізкультура Осн. здор. Інформатика
Муз. м-во Математика Фізкультура Труд н-ня СПО Географія Труд. н-ня Математика Укр. мова
Фізкультура Муз. м-во. Математика Укр. мова СПО Укр. мова Труд. н-ня Труд. н-ня Історія
Укр. чит. Укр. мова Муз. м-во Математика Укр. мова Фізкультура Труд. н-ня Труд. н-ня Фізика
Укр. мова Труд. навч.   Муз. м-во Фізкультура Труд. н-ня Математика Фізика Природозн.
        Муз. м-во Труд. н-ня Класна год. Кл. година Математика
          Класна год.      
                   
СЕРЕДА Я досл. світ Математика Фізкультура Природозн. Укр. мова Основи здор. Укр. мова Математика Георгафія
Укр мова Укр. мова Укр. мова Математика Математика Математика Укр. чит. Фізкультура Прирозозн.
Укр. чит. Укр. чит. Укр. чит. Фізкультура Я у світі Труд. н-ня Фізика Укр. мова Математика
Труд. навч. Фізкультура Труд. навч. Осн. здор. Укр. чит. Труд. н-ня Історія Укр. чит. Фізика
Труд. навч.   Труд. навч.   Осн. здор. Укр. чит. Математика Географія Труд. н-ня
        Класна год. СПО Укр. мова   Труд. н-ня
                Труд. н-ня
                   
ЧЕТВЕР Укр. мова Я досл. світ Природозн. Математика Математика Математика Фізкультура Природозн. Труд. н-ня
Фізкультура Математика Укр. мова Укр. мова Труд. н-ня Георгафія Математика Муз. м-во Труд. н-ня
Математика Укр. мова Математика Ритміка Труд. н-ня Фізкультура Історія Математика Географія
Образ. м-во Фізкультура Ритміка Укр. чит.   Труд. н-ня Географія Історія Математика
СПО Укр. чит. СПО СПО   Труд. н-ня Муз. м-во Укр. мова Фізкультура
  Класна год. СПО СПО   Муз. м-во Укр. мова Труд. н-н Укр. чит.
            Укр. чит. Труд. н-ня Класна год.
                   
П’ЯТНИЦЯ Я досл. світ Я досл. світ Природозн. Я у світі Математика Образ. м-во Природозн. Інформатика Труд. н-ня
Укр. чит. Укр. чит. Математика Укр. мова Труд. н-ня Укр. мова Фізика СПО Труд. н-ня
Математика СПО Образ. м-во Укр. чит. Труд. н-ня Укр. чит. Осн. здор. Фізика Труд. н-ня
Класна год. СПО Укр. мова Математика Труд н-ня СПО Труд. н-ня Історія Укр. мова
  Труд. навч. Укр. чит. Класна год. Укр. мова   Труд. н-ня СПО Укр. чит.
    Класна год.   Укр. чит.   Труд. н-ня Труд. н-ня СПО
              Труд. н-ня СПО